Neem een kijkje in onze bibliotheek!

Zestor: Handreiking Duurzame Inzetbaarheid

16 okt 2016

Zestor   Handreiking DI

Hoe kun je ervoor zorgen dat je, op ieder moment in je loopbaan, fit èn met plezier

aan het werk bent? Door goed na te denken over je ‘duurzame inzetbaarheid’: Zit je

nog op de goede plek? Benut je al je talenten? Wat heb je nodig om je werk goed te

(blijven) doen? Wat wil je nog bereiken in je loopbaan?

In deze wegwijzer van Zestor, die in samenwerking met a-advies tot stand is gekomen en is opgesteld namens sociale partners die zijn verenigd in Zestor, vind je persoonlijke voorbeelden, alsook een praktisch overzicht van diverse regelingen en de werking ervan. a-advies | vondellaan 80 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding