Arbeidsvoorwaarden moeten verleiden, uitdagen en bijdragen aan de optimalisering van de arbeidsverhoudingen

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zeggen niet alleen iets over de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer. Ze zeggen vooral iets over de verhoudingen en de cultuur van een organisatie. 

 

Arbeidsvoorwaarden moeten verleiden, uitdagen en bijdragen aan de optimalisering van de arbeidsverhoudingen. Met onderzoek, expertise en creativiteit is het vaak mogelijk om arbeidsvoorwaarden en de inhoud van cao's beter te laten aansluiten op de wensen van de organisatie en de medewerkers.

 

Over de cao als instrument wordt hevig gediscussieerd. Is de cao nog wel van deze tijd? Kunnen werkgevers en werknemers zich nog wel vinden in de inhoud en het proces? Cao-partijen staan voor de uitdaging antwoord te vinden op deze vragen en te komen met voorstellen die moeten leiden tot een cao die leeft, actueel en toekomstbestendig is.

 

A-advies heeft veel ervaring met het adviseren en begeleiden van cao-partijen bij de totstandkoming en vormgeving van een toekomstbestendige cao.
Cases


Met co-creatie komen tot een duurzame caoa-advies | vondellaan 80 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding