Het gaat om de invulling van goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Arbeidsverhoudingen

Wat maakt een organisatie succesvol en aantrekkelijk? Het antwoord op deze vraag hangt af van de mensen die binnen de organisatie werken en de manier waarop zij participeren en samenwerken. 

A-advies begeleidt organisaties naar de gewenste arbeidsverhoudingen.

 

Centraal staat de individuele arbeidsrelatie die medewerkers met hun organisatie en leidinggevende hebben. Wat is daarin gewenst en op welke manier krijgt maatwerk vorm binnen het collectief? Uiteindelijk gaat het om de invulling van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Echt maatwerk en echte participatie impliceren lef en openheid in de dialoog. De inrichting van processen en doelstellingen - zowel op individueel, als collectief niveau - moet ondersteunend zijn aan die doelstelling.

 

Wij ondersteunen organisaties en medezeggenschapsorganen met persoonlijk en deskundig advies, training of workshop en/of onderzoek bij vraagstukken op het terrein van:

 

·         Cultuur- en gedragsveranderingen in organisaties

·         Leiderschap en communicatie

·         Nieuwe vormen van medezeggenschap

·         (Her)inrichten en/of versterken van medezeggenschap

·         Brede medewerkersparticipatie 
Cases


Arbeidsverhoudingen zeggen vooral iets over de cultuur van een organisatie.a-advies | vondellaan 80 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding