Het gaat om de invulling van goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Arbeidsverhoudingen

Wat maakt een organisatie succesvol en aantrekkelijk? Het antwoord op deze vraag hangt af van de mensen die binnen de organisatie werken en de manier waarop zij participeren en samenwerken. 

A-advies begeleidt organisaties naar de gewenste arbeidsverhoudingen.

 

Centraal staat de individuele arbeidsrelatie die medewerkers met hun organisatie en leidinggevende hebben. Wat is daarin gewenst en op welke manier krijgt maatwerk vorm binnen het collectief? Uiteindelijk gaat het om de invulling van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Echt maatwerk en echte participatie impliceren lef en openheid in de dialoog. De inrichting van processen en doelstellingen - zowel op individueel, als collectief niveau - moet ondersteunend zijn aan die doelstelling.

 

Wij ondersteunen organisaties en medezeggenschapsorganen met persoonlijk en deskundig advies, training of workshop en/of onderzoek bij vraagstukken op het terrein van:

 

·         Cultuur- en gedragsveranderingen in organisaties

·         Leiderschap en communicatie

·         Nieuwe vormen van medezeggenschap

·         (Her)inrichten en/of versterken van medezeggenschap

·         Brede medewerkersparticipatie 
Cases

Smilde Foods: Op basis van co-creatie van drie cao’s naar één duurzame cao
NS: Proeftuinen Output-gerelateerde arbeidsrelaties en -voorwaarden
BNR Gangmakers: hoe zorg je voor werkplezier?

Arbeidsverhoudingen zeggen vooral iets over de cultuur van een organisatie.

logo smilde
Smilde Foods
Op basis van co-creatie van drie cao’s naar één duurzame cao
logo smilde

 

Aanleiding

Op de medewerkers van Smilde Foods zijn drie verschillende bedrijfstakcao’s van toepassing. Smilde Foods wil komen tot één eigen, duurzame cao voor al zijn medewerkers die aansluit bij de specifieke bedrijfssituatie. Smilde Foods heeft a-advies gevraagd om door middel van een proces van co-creatie te komen tot één eigen cao.

 

Aanpak 

Onder de Friese naam ‘Smilde Ferbine’ (verbinden) is een traject gestart om samen met medewerkers, de OR en de vakbonden te komen tot een eigen, duurzame cao. 
Sociale partners verenigden zich in een regieteam om het proces te coördineren en faciliteren. 
Het regieteam vroeg vier themagroepen om op specifieke onderdelen van de cao onderzoek te doen naar de manier waarop verschillende cao’s kunnen samen gaan tot een moderne, nieuwe cao en hierover advies uit te brengen. In de themagroepen zaten medewerkers en OR-leden. Daarnaast werden alle medewerkers betrokken in het proces. Zij konden via de digitale ‘Smilde Ferbinepunten’ informatie lezen, filmpjes bekijken over specifieke onderwerpen, vragen stellen en input leveren. Verder kwam er een referendum onder alle medewerkers over het cao-akkoord. 
A-advies heeft dit traject inhoudelijk en procesmatig begeleid.

 

Resultaat

Eén nieuwe cao, gericht op de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. 

 

Marieke van Essen 

marieke@a-advies.nl / 06-24104798


NS

NS: Proeftuinen Output-gerelateerde arbeidsrelaties en -voorwaarden
NS

Aanleiding

De NS en vakbonden hebben in de cao afgesproken om proeftuinen voor output-gerelateerde arbeidsvoorwaarden in te richten. De proeftuinen worden gezien als middel om volwassen arbeidsrelaties tussen medewerkers en leidinggevenden te bevorderen. A-advies is gevraagd om in de rol van projectbegeleider deze proeftuin te begeleiden.

 

Aanpak

In een tripartiete werkgroep - bestaande uit vakbonden, management en de OR van NS Stations - werden de uitgangspunten van de proeftuin vastgesteld en werd de proeftuin begeleid.

 

In de proeftuinen werd een groot gedeelte van de NS CAO losgelaten. Dit creëerde ruimte voor individuele medewerkers en hun leidinggevenden om maatwerkafspraken te maken: welke output wordt er geleverd, wat is ervoor nodig om deze output te realiseren en wat verwachten leidinggevenden en medewerker hierin van elkaar? Om de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren, zijn verschillende tools ontwikkeld.

 

Resultaat

De ervaringen met de individuele maatwerkgesprekken werden positief geëvalueerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van de proeftuin hebben NS Stations en vakbonden afspraken gemaakt over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket dat past bij de vernieuwde manier van werken.
Afspraken zijn onder andere:

  • Afschaffing van de regeling rondom bijzonder verlof
  • Invoeren van een persoonlijk budget
  • Faciliteiten om het gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers te bevorderen

 

Marieke van Essen

marieke@a-advies.nl / 06-24104798


BNR Gangmakers:
Hoe zorg je voor werkplezier?

Slechts 26% van de medewerkers in Nederland vindt hun werk leuk en voelt zich betrokken bij de organisatie, terwijl vele onderzoeken aantonen dat organisaties met een hoge medewerkersbetrokkenheid productiever zijn. Als je als werkgever dan ook ergens in wilt investeren, dan is werkplezier zeer rendabel. En het hoeft ook nog niet eens veel te kosten!

 

Marieke van Essen sprak in BNR Gangmakers over werkplezier en gaf tips hoe je werkplezier kunt bevorderen. Luister het programma hier terug!

Marieke van Essen

marieke@a-advies.nl / 06-24104798
a-advies | vondellaan 28 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding