Neem een kijkje in onze bibliotheek!

Van representatie naar participatie: onderzoek naar werkgeversbetrokkenheid

26 jun 2016

rapport SZW wg participatie2

Iedereen is het erover eens: het is belangrijk om bij cao-processen de achterban te betrekken. Maar waar staat ‘meer betrokkenheid’ precies voor? En hoe bereik je dat de achterban zich ook daadwerkelijk meer betrokken vóelt? Met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed a-advies onderzoek naar vernieuwende manieren, waarop brancheverenigingen hun ledenparticipatie vormgaven.

 

 a-advies | vondellaan 80 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding