Neem een kijkje in onze bibliotheek!

Movares ontmoet (vervolg)

8 mrt 2011

Movares ontmoet vervolg Movares raakt steeds verder op stoom bij het werk maken van sociale innovatie. Bonden, ondernemingsraad en werkgever geven gemeenschappelijk vorm aan het sociaal beleid binnen de onderneming. Movares werkt actief aan sociale innovatie. Michel Donners vervult in deze ontwikkelingen een adviserende en ondersteundende rol namens a-advies. In 2009 hebben sociale partners aan medewerkers en managers gevraagd om in werkgroepen ideeën te verzamelen voor nieuw sociaal beleid. De uitgangspunten waren: volwassen arbeidsrelaties en individueel maatwerk. Die oproep leverde een stortvloed van ideeën op. Vervolgens is in het daarop volgende jaar aan managers en (groepen) medewerkers alle ruimte gegeven om in zogeheten 'proeftuinen'met die ideeën te experimenteren. Dat is volop gedaan. Er zijn elf proeftuinen van start gegaan, variërend van flexibel belonen tot waarderend onderzoeken, en van buddies voor nieuwe medewerkers tot nieuwe vormen van medezeggenschap. Elke proeftuin draagt in de praktijk bij aan het creëren van volwassen arbeidsrelaties en individueel maatwerk binnen Movares. Er is een boekje samengesteld, waarin wederom een nieuwe stap in het innovatieproces gezet wordt. De begeleiders van iedere proeftuin hebben een ontmoeting gehad met een medewerker van een andere organisatie die met een vergelijkbaar thema aan de gang is gegaan. Soms op een vergelijkbare manier, soms totaal anders dan bij Movares.

Opdrachtgever: Movares

Bekijk de PDF

< < Terug naar publicaties


a-advies | vondellaan 80 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding