Linda Lokhoff
adviseur

06-24114127
linda@a-advies.nl

"If you can laugh together, you can work together."
"If you can laugh together, you can work together."

Menselijk kapitaal is de som van de kennis, competenties, sociale en persoonlijke vaardigheden in het bezit van werkenden, waarmee een organisatie economische waarde kan realiseren. Het is mijn uitdaging om samen met sociale partners innovatieve oplossingen te bedenken, die bijdragen aan het vergroten en versterken van dit menselijk kapitaal. Dit doe ik met veel enthousiasme, oprechte betrokkenheid en met oog voor de belangen van alle betrokken partijen.