Neem een kijkje in onze bibliotheek!

Levensfasebewust personeelsbeleid

2 feb 2011

Levensfasebewust personeels beleid ADM omslag Bij ADM heeft a-advies de Stuurgroep Levensfasebewust Personeelsbeleid begeleid, waarin vakbonden, de werkgever en ondernemingsraad waren vertegenwoordigd. De startbijeenkomst op 11 februari 2009 werd bijgewoond door een breed samengestelde groep ADM-medewerkers: mannen/vrouwen, oud/jong, autochtoon/allochtoon en ploegenmedewerker/dagdienstmedewerker. Vanuit deze bijeenkomst kwamen onderwerpen/thema’s naar voren, die door de stuurgroep zijn omgezet in opdrachtformuleringen voor een aantal focuswerkgroepen. Deze focuswerkgroepen bestonden uit medewerkers van het bedrijf. Onder begeleiding van a-advies bedachten zij ideeën en deden voorstellen aan de stuurgroep. De focuswerkgroepen hebben ook intensief overlegd met andere medewerkers. De resultaten van de focuswerkgroepen zijn samengebundeld in een eindrapport, dat tot stand is gebracht middels een gemeenschappelijke inspanning!

Opdrachtgever: ADM, CNV BedrijvenBond en FNV Bondgenoten

Bekijk de PDF

< < Terug naar publicaties


a-advies | vondellaan 80 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding