Neem een kijkje in onze bibliotheek!

Het nieuwe werken: Hoe blijf je er gezond bij?

17 feb 2011

Het Nieuwe Werken hoe blijf je er gezond bij 1 In de brochure worden voor- en nadelen van Het Nieuwe Werken (HNW) op een rij gezet. Daarnaast worden concrete handreikingen gedaan met het oog op invoering van HNW, in de vorm van een stappenplan. HNW is een verzamelnaam voor allerlei vormen van werken die niet meer uitgaan van traditionele patronen, waarin een leidinggevende medewerkers controleert op hun aanwezigheid en zichtbaarheid op kantoor. Binnen HNW maken leidinggevenden resultaatsafspraken met medewerkers, waarbij ze de controle meer uit handen geven en vertrouwen in werknemers van groot belang is. De medewerkers bepalen zelf waar, wanneer en op welke manier zij de resultaten het beste kunnen behalen. Dit uitgangspunt roept allerlei vragen op rondom bijvoorbeeld leiderschap, competenties en ontwikkeling en arbeidsomstandigheden. Met dit laatste onderwerp is een werkgroep van de Taskforce Mobiliteitsmanagement aan de slag gegaan met AWVN, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en koploperbedrijven op het gebied van HNW (o.a. Rabobank, SNS Reaal en Microsoft). A-advies heeft het inhoudelijke secretariaat van deze werkgroep verzorgd en een uitgebreide handreiking en brochure voor werkgevers geschreven. De handreiking en brochure geven aan hoe werkgevers en leidinggevenden binnen wettelijke kaders op een pragmatische manier invulling kunnen geven aan arbo-vraagstukken die naar voren komen bij de introductie van HNW.

Opdrachtgever: Taskforce Mobiliteitsmanagement / Kenniscentrum Werk & Vervoer

Bekijk de PDF

< < Terug naar publicaties


a-advies | vondellaan 80 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding