Neem een kijkje in onze bibliotheek!

Het Cao-platform

4 jun 2012

cao platform lancering SER Wat hebben Het Nieuwe Werken, arbeidstijdmanagement en cao’s met keuzemenu’s met elkaar gemeen? Iedereen moet ervoor gaan om het tot een succes te maken. Veel moderne instrumenten om organisaties en daarmee de productiviteit te verbeteren, veronderstellen dat de arbeidsverhoudingen binnen de onderneming uitstekend zijn en dat werknemers zeer betrokken zijn. Bij het vernieuwen van de cao is dat een van de grootste uitdagingen: hoe kun je zoveel mogelijk betrokkenheid organiseren? a-advies ontwikkelde samen met AWVN een webinstrument dat een werkgever samen met alle partijen, die bij de cao betrokken zijn, kan inzetten om zo veel mogelijk medewerkers bij de cao-onderhandelingen te betrekken. Het webinstrument kan worden ingezet om zo veel mogelijk medewerkers bij de cao-onderhandelingen te betrekken. Medewerkers kunnen via dit zogenoemde cao-platform ideeën aandragen, voorstellen doen en meestemmen of meebeslissen over prioriteiten en keuzes. Eén van de belangrijkste voordelen van het platform is dat zowel vakbondsleden als medewerkers die geen lid zijn van een bond bij het overleg over de arbeidsvoorwaarden worden betrokken. Het cao-platform maakt de keuzes van medewerkers helder en mobiliseert denkkracht. Het levert nieuwe ideeën voor de oplossing van bedrijfsvraagstukken en de invulling van de cao. Meer weten? www.cao-platform.nl. Hier vindt u o.a. een demo van het cao-platform. Of neem contact op met Marieke van Essen, marieke@a-advies.nl of tel 06-24104798.

Opdrachtgever: a-advies / AWVN

Bekijk de PDF

< < Terug naar publicaties


a-advies | vondellaan 80 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding