Neem een kijkje in onze bibliotheek!

DI-code voor sociale partners

16 mrt 2017

NPDI boekje DI code2

In meer dan 80% van alle cao’s maken werkgevers en werknemers afspraken over duurzame inzetbaarheid. In de praktijk lukt het daarbij niet altijd goed om het langer, gezond en met plezier doorwerken handen en voeten te geven. Met de DI-code helpt NPDI de vraag te beantwoorden waar we het nu precies over hebben. Daarnaast biedt de code een kapstok aan werkgevers- en werknemersorganisaties om concreet met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Dat is goed voor bedrijven, werkenden en voor de Nederlandse economie.

 

De DI-code biedt sociale partners een kapstok om aan de slag te kunnen met duurzame

inzetbaarheid. Het is een doel dat zij gezamenlijk onderschrijven en waar zij voor gaan. Het helpt hen om duurzame inzetbaarheid concreet te maken.

 

Dit doet de code door:

 

Het uitgangspunt voor het werken met de DI-code is dat sociale partners samen het traject rond duurzame inzetbaarheid ingaan. Sociale partners verkennen in een dialoog knelpunten en zoeken gezamenlijk de best passende maatregelen om duurzame inzetbaarheid van werkenden in hun bedrijf of sector te faciliteren.


De DI-code kunt u hier downloaden.

 

De DI-code is ontwikkeld door het NPDI en een aantal van haar partners, waaronder a-advies. NPDI is het platform voor duurzame inzet(baarheid) in Nederland waarin werkvernieuwers centraal staan en waar wetenschap en praktijk met elkaar worden verbonden. Opdrachtgever: NPDI


< < Terug naar publicaties


a-advies | vondellaan 28 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding