Neem een kijkje in onze bibliotheek!

Handreiking bevordering implementatie arbocatalogus MKB-bedrijven

25 mrt 2016

handreiking mkb bedrijven In opdracht van de Stichting van de Arbeid heeft a-advies samen met Basis & Beleid een handreiking opgesteld ter bevordering van de implementatie van de arbocatalogus in MKB-bedrijven. De handreiking biedt aan cao-partijen en opstellers van arbocatalogi tips over vorm, inhoud, totstandkoming en implementatie van de arbocatalogus. Neem voor meer informatie over de handreiking contact op met Lisette Douw.

Opdrachtgever: Stichting van de Arbeid

Bekijk de PDF

< < Terug naar publicaties


a-advies | vondellaan 80 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding